Kategoria: Aktualności

Ciąg dalszy :-)

Innowacja jest zjawiskiem dość wymagającym i … chociaż mamy duże doświadczenie w podobnych działaniach, wciąż konsultujemy się z nauczycielami (użytkownikami) IS. Są to osoby rzeczywiście z ogromnym doświadczeniem …

Właśnie w celu udoskonalania Innowacji Społecznej,  kontynuujemy też jej dalsze testowanie z uczniami (odbiorcami).

Równoległe zaś trwa ewaluacja projektu. Wyniki? Na razie nawet nas zaskakują, bowiem są lepsze, niż zakładaliśmy 🙂

Ponadto, Inkubator odebrał efekty/rezultaty cząstkowe.

Etap współpracy z grupą nauczycieli

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości było jednym z najistotniejszych komponentów naszych działań. Rzecz w tym, iż są to osoby, które jak to się mówi, mają doświadczone w „bojach” … Nie tylko gruntownie znają podstawy przedsiębiorczości, lecz też wiedzą co jest ważne dla uczniów.
Kiedy przedstawiliśmy nasze pomysły na innowację i wyjaśniliśmy na czym ma polegać ich rola, to w 10-osobowej grupie dyskusja trwała aż do późnego wieczoru. I dziękujemy im za to, bowiem każda uwaga, każde pytanie, prowadziło nas do nowych pomysłów, pomagało skorygować szereg zagadnień.

W warunkach szkolnych

Przeszliśmy do dość trudnego etapu naszego przedsięwzięcia: zaczęliśmy testowanie innowacji … w warunkach szkolnych, w małej grupie odbiorców (pod ścisłą kontrolą nauczycieli i innowatorów). Czytaj dalej…

… trochę przed terminem ;-) ?

Nasz Skrypt metodologiczny dla użytkowników innowacji właśnie z sukcesem przeszedł ekspertyzy i konsultacje. Udało się nawet przed terminem opracować gry multimedialne. A po wstępnych rozmowach z informatykami, rozpoczęły się prace nad ich cyfryzacją. Zaczęliśmy trochę wcześniej, ponieważ chcemy mieć czas na ich weryfikację na „polu bitwy” – czyli sprawdzić wspólnie z młodzieżą jak one funkcjonują i czy nie potrzebują dodatkowej „obróbki”.

Skrypt metodologiczny

Eksperci Stowarzyszenia rozpoczęli opracowanie skryptu metodologicznego Innowacji społecznej z zakresu Podstaw Przedsiębiorczości. Skrypt gwarantuje trwałość i metodologiczną spójność Innowacji oraz jej dostępność dla wszystkich odbiorców.

Konsultacje merytoryczne

W sierpniu br. Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN rozpoczęło konsultacje merytoryczne z ekspertami nauczania za pomocą nowoczesnych technologii. Celem konsultacji jest kategoryzacja teoretycznych przesłanek Innowacji.