Pojęciownik

Poniższy Pojęciownik został opracowany przez Stowarzyszenie ERWIN na podstawie szeregu publikacji (szerzej zob.: Bibliografię) w języku angielskim i francuskim z zakresu przedsiębiorczości dla podstawowych kontaktów z rynkiem pracy na świecie (zarówno tzw. face to face / vis-à-vis, jak i przez różne komunikatory czy też e-maile, pisma tradycyjne itd.). Mamy zatem ogromną nadzieję, że będzie on przydatny nie tylko przedsiębiorcom, lecz też każdemu, kto chce rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podstaw ekonomii.

Pojęciownik