Konsultacje merytoryczne

W sierpniu br. Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN rozpoczęło konsultacje merytoryczne z ekspertami nauczania za pomocą nowoczesnych technologii. Celem konsultacji jest kategoryzacja teoretycznych przesłanek Innowacji.