Etap współpracy z grupą nauczycieli

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości było jednym z najistotniejszych komponentów naszych działań. Rzecz w tym, iż są to osoby, które jak to się mówi, mają doświadczone w „bojach” … Nie tylko gruntownie znają podstawy przedsiębiorczości, lecz też wiedzą co jest ważne dla uczniów.
Kiedy przedstawiliśmy nasze pomysły na innowację i wyjaśniliśmy na czym ma polegać ich rola, to w 10-osobowej grupie dyskusja trwała aż do późnego wieczoru. I dziękujemy im za to, bowiem każda uwaga, każde pytanie, prowadziło nas do nowych pomysłów, pomagało skorygować szereg zagadnień.