W warunkach szkolnych

Przeszliśmy do dość trudnego etapu naszego przedsięwzięcia: zaczęliśmy testowanie innowacji … w warunkach szkolnych, w małej grupie odbiorców (pod ścisłą kontrolą nauczycieli i innowatorów). Symulujemy obraz rzeczywistego wpływu naszego pomysłu innowacji na grupie docelowej odbiorców. Chcemy obserwować innowację w czasie rzeczywistym, ale z uwzględnieniem czynników ludzkich. Następny krok, to ostateczne korekty i przekaz innowacji na dalsze (szersze) testowanie.