Skrypt metodologiczny

Eksperci Stowarzyszenia rozpoczęli opracowanie skryptu metodologicznego Innowacji społecznej z zakresu Podstaw Przedsiębiorczości. Skrypt gwarantuje trwałość i metodologiczną spójność Innowacji oraz jej dostępność dla wszystkich odbiorców.