Miesiąc: listopad 2017

W warunkach szkolnych

Przeszliśmy do dość trudnego etapu naszego przedsięwzięcia: zaczęliśmy testowanie innowacji … w warunkach szkolnych, w małej grupie odbiorców (pod ścisłą kontrolą nauczycieli i innowatorów). Czytaj dalej…

… trochę przed terminem ;-) ?

Nasz Skrypt metodologiczny dla użytkowników innowacji właśnie z sukcesem przeszedł ekspertyzy i konsultacje. Udało się nawet przed terminem opracować gry multimedialne. A po wstępnych rozmowach z informatykami, rozpoczęły się prace nad ich cyfryzacją. Zaczęliśmy trochę wcześniej, ponieważ chcemy mieć czas na ich weryfikację na „polu bitwy” – czyli sprawdzić wspólnie z młodzieżą jak one funkcjonują i czy nie potrzebują dodatkowej „obróbki”.